B Compagnie in Kaimana

De afdeling Kaimana viel onder toezicht van Fak-Fak  de resident was de heer J.Dubuois en HPB Hoofd Plaats Bestuur B. Koops.

De totale bevolking in Kaimana was niet zo heel groot omstreeks  1000 bewoners  o.a. Papoea's, Aziaten en Europianen.

Het militaire leger" De B compagnie " bestond uit 2 pelotons met ondersteuning van zijn staf compagnie .

Toen de infiltratie meer en meer  dreigden werd door de Ned reging de Militaire dienst per 1 januari 1962 verlengd tot maximaal 24 maanden  en dat was niet geheel ongegrond , weldra vonden  de eerste schermutselingen plaats ,de eerste vond plaats op 24 maart van dat jaar er werd een Indonesische Schoener ontdekt  deze Schoener  werd door de luchtmacht  met de Neptune tot zinken gebracht, maar men wist toen nog niet of deze ook infiltranten aan wal hadden gezet.

 Op 27 maart melde de lokale bevolking dat er een groep was gesignaleerd tussen de 30 en 40 infiltranten .

Op 26 april sprongen weer een kleine 40 para's   70 km achter de nederlandse linie ,de opdracht was om onrust te zaaien in dit gebied en af tewachten op meer steun uit Indondnesie ....Majoor v.d. Vaart  stelde een parouille   samen van  20  man uit B-Compagnie 15 Mariniers en 15 man van PVK deze patrouille werd geleidt door 1e luitenant P.J.Jansen .Per LCPR werden ze gebracht naar Moerana .Op 20 mei was er een treffen tussen de beide partijen , 2 infiltranten sneuvelden  in dit treffen .22 mei had  Ltn Jansen  weer vuurcontact met een groep para's ,net als op 24 mei.

Op 28 mei  sneuvelde Infanterist Groels van 6e Bataljon.

De Costering deelde  ook mede dat er op 15 en 17 mei een groep van 30 infiltranten waren gedropt ten noorden van Kaimana v.d. Vaart  zond ook daar een patrouille naar uit .Het terein was door de zware regenval dermate moeilijk begaanbaar  dat de patrouille  slechts   1 km  per dag vooruit kon komen

  

Komt vervolging

Verhalen uit Kaimana

De webmaster Frans Middelkamp wil graag van u ontvangen

Lees meer...