Welkom! Op de web-site van het Bataljon 6 IB in Nieuw- Guinea

Het 6e Infanteriebataljon van de Koninklijke Landmacht werd opgericht op 31 mei 1960.
Het bataljon behoorde tot het Regiment Infanterie Oranje Gelderland.
De eerste commandant was luitenant-kolonel L.C.G.F. Onvlee, in 1962 opgevolgd door kol G.L. Snell.
Het bataljon (599 man) vertrok op 30 september 1960 per Grote Beer via het Panamakanaal (de kortere route via het Suez kanaal kon niet worden genomen) naar Nieuw-Guinea.
De zes compagnieën van 6IB, dat grotendeels bestond uit dienstplichtigen, namen aan de west- en zuidwestkust van Nieuw-Guinea posities van de mariniers over, die zich als mobiele reserves op Biak en Manokwari terugtrokken. De dislocatie was als volgt:

Bataljonsstaf, verzorging en drie compagnieën (A, E en F) opereerden vanuit Sorong

    • B compagnie opereerde vanuit Kaimana
    • C compagnie opereerde vanuit Fak Fak
    • D compagnie opereerde vanuit Merauke

De drie buitencompagnieën (B, C en D) kwamen onder operationeel bevel te staan van COSTRING (Commandant Strijdkrachten Nieuw-Guinea), de hoogste marine autoriteit.
De belangrijkste taak van elk van de compagnieën was de beveiliging van het eigen actiegebied en de bescherming van strategische objecten als vliegvelden en haveninstallaties.
Voor de gebiedsbeveiliging werden mobiele patrouilles, voorzien van lichte automatische wapens op pad gestuurd.
In de eerste helft van 1962 liep de spanning tussen Nederland en Indonesië hoog op.
Diverse grootschalige infiltraties van parachutisten vonden plaats.
Patrouilles van 6 IB raakten een aantal malen betrokken bij vuurgevechten met Indonesische para’s.

Het bataljon verloor 9 van zijn mannen, het hoogste aantal van alle Nederlandse onderdelen op Nieuw-Guinea.

Tot 17 augustus 1962 verkeerde het bataljon in hoogste staat van paraatheid, toen kwam het bevel ’staakt het vuren’.
Eind november 1962 was het bataljon terug in Nederland. Op 1 januari 1963 werd het bataljon opgeheven.

 

Nieuw Guinea lag naast de republiek Indonesia.
In 1960 verbrak Indonesia onder Soekarno alle diplomatieke betrekkingen met Nederland en Soekarno wilde Nieuw Guinea binnen 4 fases in lijven.

Fase 1 : contacten leggen met de bevolking  ( verzetskernen ) Soekarno was hier al jaren eerder mee begonnen.

Fase 2 : verzetsdaden steunen met het sturen van infiltranten.

Fase 3 : opvoeren van infiltraties en overgaan tot een guerrilla in bepaalde gebieden.

Fase 4 : Diplomatieke missies en Nieuw Guinea met zware militaire middelen gaan bestrijden

De Indonesische president Soekarno erkende het Nederlandse bestuur over Nederlands Nieuw Guinea niet.
Nieuw Guinea was volgens hem, met de de proclamatie door hem en Mohammed Hatta, op 17 augustus 1945 automatisch deel geworden van de Republiek Indonesië.
Hij begon een confrontatiepolitiek met Nederland.
Hij bewapende zich met Russische wapens en stuurde infiltranten naar Nieuw Guinea.
Op 1 oktober 1962 droeg Nederland, onder sterke Amerikaanse druk, het bestuur over Nieuw Guinea over aan een tijdelijk VN bestuur, UNTEA. Deze droeg het op 1 mei 1963 over aan Indonesië.

Volgens registratie zou het 6-IB-Bataljon vallen onder het Regiment van Heutsz, maar het progressieve deel van Nederland was verbijsterd en onthutst.
De naam van Heutsz deed te veel denken aan ons koloniale verleden en zo werd er gekozen voor de neutrale Regiment Oranje Gelderland.
De brigadecommandant kolonel W.D.H.Eekhout arriveerde met een aantal officieren op 1 juni 1960 in Nieuw Guinea.
Het overgrote deel van de manschappen kwamen aan in november 1960 met het transportschip de "Grote Beer ' ( 8 november ) en van af legerplaats Sorong werden de buiten compagnieén B-Kaimana -- C- Fak-Fak-- D-Merauke-op de plaats van bestemming gebracht.

In totaal waren er op dat moment 25 officieren 90 onderofficieren en 484 manschappen, totaal 599.
Later werden de overige militairen in gevlogen tot een totaal sterkte van 998.
Om de 2 maanden vonden er aflossingen plaats. De militairen zouden er in eerste instantie voor 12 maanden verblijven.
De volledige militaire diensttijd  was toen 4 maanden Nederland en 12 maanden in Nieuw -Guinea, maar dat werd even anders toen het spannend werd tussen Nederland en Indonesié.
Op 1 Januari 1962 werd de diensttijd verlengd tot 24 Maanden.

Lichting 60-4 was al bezig met repatten, verschillende jongens zaten al in Biak en deze werden weer teruggehaald naar de basis.

Laatste nieuws

Wie heeft Jan Sprokkereef gekend in Sorong ?

 

Zoon Erik is opzoek naar informatie van zijn vader Jan Sprokkereef , vader Jan heeft gediend in de periode 1961-1962 te Sorong.

 

 

 

 

 

 

 

REUNIE A-COMPAGNIE 1e PELOTON

5 oktober zal het 1e peloton weer bijeen komen  in Dalfsen , wie nog belangstelling heeft kan zich melden bij o.a  Zwier Brekveld-- Louis Diessens--Henk v.d Broek en Frans Middelkamp.

tel

De commissie  groet een ieder  waar ook ter wereld . 

Laatste foto's